Seglingsprofil

Åk 4-5
Prova på segling i samarbete med SS Kaparen , ca 2-4 veckor höst och vår. 
Omfattningen är ca 2h/v under profiltid. 
Anpassas till rådande väderförhållanden.

Åk 6
Segling i samarbete med SS Kaparen, ca 4-5 veckor höst och vår. Omfattningen är ca 2h/v under profiltid.
Eleverna kommer i möjligaste mån kunna erbjudas att låna torrdräkter från skolan. Profilen kommer att kombineras med något annat val under 
den tiden av säsongen vi inte kan segla.
Anpassas till rådande väderförhållanden.

Åk 7-9
Segling i samarbete med SS Kaparen, ca 7-8 veckor höst och vår. Omfattningen är ca 2h/v under profiltid, samt att eleverna ges möjlighet att vara med på klubbträningar vid ytterligare ett tillfälle per 
vecka. Beroende på antal deltagare i profilen kan dessa komma att kombineras.
Eleverna kommer att få erbjudande om att låna torrdräkter från skolan.

Generellt
Profilen väljs för varje läsår och får inte bytas under läsåret. Profilen är öppen för såväl nybörjare som vana seglare.
Profilen kommer att kombineras med något annat val under den tiden av säsongen vi inte kan segla.
SS Kaparen håller med båtar, optimistjollar, RS Feva (tvåmansbåt) samt C55, som är en mindre kölbåt.
Eleven måste själv ha en seglarflytväst och andra lämpliga kläder.
Eleven måste vara simkunnig, 200 meter på djupt vatten.

Övriga profiler
Bollprofil
EA-profil
Musikprofil
MA/NA-profil