Musikprofil

På vår musikprofil kommer eleven att ha möjlighet att såväl spela olika instrument, läsa noter samt utveckla sin sång. Stor vikt läggs på elevinflytande på vad som skall framföras och hur det skall examineras(konsert).

På profiltiden finns möjlighet till studiebesök, ex konserter och kunskapsutbyte i olika former. Det finns även möjlighet till inspelning i musikstudio och många möjligheter att på olika sätt att visa färdigheter inom konstformen ex. genom framträdanden vid lunchmusik och andra evenemang på skolan men också externt vid olika arrangemang i vår närmiljö.

Skolan tillhandahåller instrument.
Omfattning 2h/vecka på profilpass-tid

Övriga profiler
Bollprofil
EA-profil
Seglingsprofil
MA/NA-profil