MA/NA-profil

Syftet med matematik och naturkunskapsprofilen hos oss är att ge fördjupade
kunskaper inom matematik, kemi, fysik och biologi. Profilen vänder sig till elever som är intresserade av dessa ämnen och vill lära sig mer inom dessa områden.


I dagens media rapporteras att Sverige behöver fler ingenjörer och naturvetare och Ma/No-profilen är en bra start för elever som kan tänka
sig att jobba vidare med inom naturvetenskap/teknik.

Inom Ma/No-profilen kommer vi genomföra aktiviteter såsom matematiktävlingar anordnade av NCM (nationalcentrum för matematik på Göteborgs universitet), exkursioner alltså biologiska utflykter till olika naturtyper i närområdet tex stranden, alkärr, ekskog, genomföra mer avancerade laborationer av olika slag för att öka laborationsvanan, åka på
studiebesök till Chalmers och Göteborgs botaniska trädgård samt liknande aktiviteter.

Omfattning 2h/vecka på profilpass-tid

Inspirerande länkar:
Utomhuspedagogik på Botaniska trädgården
Fysikaliska leksaker


Övriga profiler
Bollprofil
EA-profil
Musikprofil
Seglingsprofil