EA-profil

På EA-profil får eleverna möjlighet att välja att arbeta med sådant som de behöver arbeta lite extra med alternativt fördjupa sig.

Eftersom undervisningen på EA-profil syftar till att fördjupa och förstärka kunskaperna i de olika ämnena utifrån intresse, kommer eleverna ha ett stort medbestämmande. Stora möjligheter kommer ges att påverka innehållet i samråd med ämneslärarna.

Detta är en profil där eleven kan välja att koncentrera sig på just det ämnet som känns viktigast just nu.

Omfattning 2h/vecka på profiltid.

Övriga profiler
Bollprofil
Musikprofil
Seglingsprofil
MA/NA-profil