Bollprofil

På bollprofilen får eleverna möjlighet att fördjupa
sina kunskaper inom olika bollsporter.


I den ordinarie undervisning på bollprofilen kommer eleverna få ett stort medbestämmande och ha stora möjligheter att påverka lektionsinnehållet, alltså vad vi ska hålla med på bollprofilen.

Utöver den ordinarie undervisningen kommer tränare från olika idrottsföreningar i närområdet bjudas in för att hålla i träningar och därigenom ge eleverna möjlighet att testa på nya bollsporter, alternativt fördjupa sina tidigare kunskaper.

Vi ska även ge oss ut på studiebesök för att testa på bollsporter som vi inte har möjlighet att genomföra under de ordinarie idrottslektionerna, som exempelvis tennis eller golf.

Omfattning 2h/vecka på profilpass-tid
 

Övriga profiler
EA-profil
Musikprofil
Seglingsprofil
MA/NA-profil