Kunskap

Kunskap byggs genom att eleven

känner glädje, nyfikenhet och

meningsfullhet. Vår uppgift är att

inspirera, utmana och uppmuntra.

Kreativitet

Kreativitet innebär att utveckla

olika begåvningar. Eleverna

uppmuntras att pröva det oprövade

och att våga göra "fel".

Trygghet

Trygghet krävs för att utveckla

kunskap och kreativitet. Ansvar

och inflytande på "den lilla skolan"

skapar goda förutsättningar.

"Den lilla skolan med de stora möjligheterna"

En sVItor rubrik.

En stoVr rubrik.